Oświadczenie

Oświadczenie.

W związku z oświadczeniem Fundacji UNAWEZA zamieszczonym w dniu 6 lutego 2024 roku na stronie internetowej Fundacji oświadczamy, że zawarte w nim zarzuty dotyczące naszych działań są nieprawdziwe i naruszają nasze dobre imię i godność.

Zawarte w naszym liście stwierdzenie, że Raport „Młode Głowy” pod względem merytorycznym i etycznym nie został przygotowany poprawnie jest prawdziwe.

Jesteśmy aktywnymi badawczo socjolożkami, a podstawą naszej oceny programu „Młode Głowy” była merytoryczna analiza raportu, w szczególności zastosowanych metod badawczych, a także kwestionariuszy i sposobu uzyskania danych. Obecnie analizujemy sam program pod kątem zastosowanych w nim narzędzi i również będziemy komentować jego merytoryczny i etyczny poziom. Robimy to także dlatego, że same jesteśmy matkami i program dotyczy również naszych dzieci.

Nie zależy nam na zdobywaniu w ten sposób zasięgów czy eskalowaniu konfliktu i takie stwierdzenia traktujemy jako bezpodstawny atak.  Działamy w badaniach marketingowych i prace prowadzone przez Fundację w żaden sposób nie pokrywają się z naszymi działaniami biznesowymi, ani naszymi Klientami – pisanie o konkurencyjności jest manipulacją.

Niestety pomimo uwag i zastrzeżeń do raportu „Młode Głowy”, zgłaszanych  przez nas oraz inne osoby i podmioty o uznanym autorytecie, Fundacja UNAWEZA nie odniosła się do nich ani publicznie, ani merytorycznie. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacji UNAWEZA i uzyskaliśmy zapewnienie, że raport zostanie zweryfikowany pod kątem poprawienia błędów interpretacyjnych i merytorycznych. Została do tego wyznaczona osoba spoza Fundacji. Uznaliśmy, że poprawki zajmą dużo czasu i dlatego od tamtego czasu powstrzymaliśmy się z dalszym komentowaniem raportu.  Zmiany jednak nie nastąpiły i jak widać na stronie Fundacji, mimo wiedzy o błędach w badaniu i błędach w podawanych wynikach (np. nadinterpretacja), Fundacja UNAWEZA nadal się na te wyniki powołuje. Na stronie Fundacji cały czas umieszczona jest oryginalna wersja raportu – bez korekty lub poprawionych danych czy wniosków.

List otwarty do Ministry Barbary Nowackiej umieszczony na Instagramie na socjolożki.pl jest wyrazem naszego niepokoju. List ma na celu zwrócenie uwagi, że wdrażanie w placówkach edukacyjnych projektów, opartych o raport, którego wnioski i sposób przygotowania budzą poważne merytoryczne wątpliwości wyrażone przez specjalistów, może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.

Jesteśmy gotowe do przedstawienia naszych argumentów i dyskusji, gdyż leży nam na sercu dobrostan młodych ludzi i nie widzimy powodów, dla których merytoryczne argumenty są traktowane jako hejt i krytyka personalna zaangażowanych w projekt osób.

Mamy nadzieję, że podjęte przez Fundację UNAWEZA działania skierowane przeciwko nam, nie mają na celu odwrócenia uwagi od istoty problemu, a nasz List wywoła dyskusję i spowoduje, że stosowne organy państwa, odpowiedzialne za edukację i zdrowie psychiczne młodego pokolenia zainteresują się w/w sytuacją.

Będziemy dalej  bacznie przyglądać się projektowi i jako specjalistki w dziedzinie badań społecznych, będziemy go merytorycznie komentować wtedy kiedy uznamy to za uzasadnione. Robimy to dla dobra dzieci i ich bezpieczeństwa psychicznego, które dla nas także jest najważniejsze.

Socjolozki.pl