Polka wszystko ogarnie!

Wywiad z Kasią i Dorotą opublikowany w Vogue Polska.

Socjolożki Katarzyna Krzywicka-Zdunek i Dorota Peretiatkowicz, partnerki w firmie IRCenter, które prowadzą badania nad pozycją kobiet w Polsce, w czasie pandemii zapytały, jak dzielimy się obowiązkami domowymi. Okazało się, że w równouprawnieniu cofnęliśmy się o kilka kroków. 80 proc. prania, 73 proc. gotowania i 68 proc. sprzątania ogarniają kobiety. Połowa Polaków deklaruje, że chcieliby, żeby żony zostały już w domu na zawsze.

W pandemii czytam niepokojące nagłówki o polskiej rodzinie – patriarchat trzyma się mocno, równouprawnienie się cofnęło, kobiety wzięły na siebie znakomitą większość obowiązków domowych. Przystępując do badań, miałyście przeczucie, że sytuacja kobiet rzeczywiście się pogorszyła?

Czytaj w Voque

Continue reading